Rekontrukcie domov a bytov - Levice a okolie
Kvalitn prce za vborn ceny

Rozpis sluieb:

Medzi hlavn sluby, ktor poskytujeme patria rekontrukcie domov a bytov. Okrem toho zabezpeujeme aj odvoz alebo dovoz materilu.

Dlhoron sksenosti s rekontrukciami sa odraj na kvalite naich prc o om sa mete sami presvedi v sekcii Fotogalria

Copyright Viktor Huszr

Programmed and designed by Viktor Huszr [VH-SERVIS]